Jihad Jalan Hidup Kami…

Perumpampamaan orang yang berjihad di jalan Allah
seperti orang yang shaum dan bangun malam,
berdiri khusuk membaca ayat-ayat Allah,
tanpa berhenti dari shaum dan shalatnya,
sehingga orang yang berjihad di jalan Allah itu kembali pulang.
Allah telah menjamin mujahid yang berjihad di jalan-Nya,
Dia akan memasukkannya ke Jannah jika mewafatkannya
atau memulangkannya dalam keadaan selamat
dengan membawa pahala atau rampasan perang.

Sesungguhnya Allah telah berfirman, “Hai orang-orang yang beriman,sukakah kalian aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kalian dari azab yang pedih? (Yaitu) kalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa kalian. itulah yang lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahuinya. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian dan memasukkan kalian ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan (memasukkan memasukkan kalian) ke tempat tinggal yang baik di jannah ‘Adn. Itulah keberuntungan yang besar. Dan (ada lagi) karunia lain yang kalian sukai (yaitu) pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat (waktunya). Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman. ”

(Ash-Shaf [61]: 10-13)

Allah Ta’ala berfirman, ” Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin, diri dan harta mereka dengan memberikan Jannah untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh. (itu telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al-Qur’an. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar. Mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat, yang beribadah, memuji (Allah), yang melawat, yang rukuk, yang sujud, yang menyuruh berbuat makruf dan mencegah berbuat mungkar, dan memelihara hukum-hukum Allah. Dan Gembirakanlah orang-orang mukmin itu.
(At-Tawbah [9]: 111-112)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *